trešdiena, 2019. gada 18. septembris


Stundu izmaiņas 20.09.2019.

        1.  klase

1.Instruktāža/rīta vingrošana (kl. audz.)
2. Daba
3. Angļu val.
4.,5.Sportiskas aktivitātes
        2.    klase                         
     1. Instruktāža/ rīta vingrošana(kl. audz.)
2. Matemātika
3. Daba
4.,5. Sportiskas aktivitātes
         3.       klase

1. Instruktāža/ rīta vingrošana (kl. audz.)
2. Mūzika
3. Latv. val.
4.,5. Sportiskas aktivitātes
        4.    klase 

1. Instruktāža/ rīta vingrošana (kl. audz.)
2. Latv. val.
3. Matemātika
4.,5. Sportiskas aktivitātes
         5.    klase

1. Instruktāža/ rīta vingrošana (kl. audz.)
2. Soc. zin.
3. Matemātika
4.,5. Sportiskas aktivitātes6.klase

1. Instruktāža/ rīta vingrošana ( Inga Liepa)
2. Latv.val.
3. Krievu val.
4.,5.Sportiskas aktivitātes
7.klase

1. Instruktāža/ rīta vingrošana (kl.audz.)
2. Vizuālā māksla.
3. Mūzika
4.,5.Sportiskas aktivitātes
8.klase

1. Instruktāža/ rīta vingrošana (Natālija Krempoha)
2. Angļu val.  
3.Viz. māksla
4.,5.Sportiskas aktivitātes
9.klase

1. Instruktāža/ rīta vingrošana (kl.audz.)
2. Krievu val.
3. Ģeogrāfija
4.,5.Sportiskas aktivitātes


Stundu izmaiņas 19.09.2019.

6.klase

1. –
2. Sports
3. Latv.val.
4. Mūzika
5. Vizuālā māksla
6. Sociālās zin.
7. Literatūra
7.klase

1. Latv.val.
2. Angļu val.
3. Ģeogrāfija
4. –
5. Sports
6. –
7. Klases st.
8.klase

1. Mūzika
2. Ģeogrāfija
3. Sports
4. Sociālās zin.
5.  
6. Latv.val.
7. –
9.klase

1. Angļu val.
2. Mūzika
3. –
4. Latv.val.
5. Literatūra
6. Vizuālā māksla
7. –
8. –

otrdiena, 2019. gada 17. septembrisStundu izmaiņas 18.09.2019.

6.klase

1.-
2. Literatūra
3. Dabaszinības
4. Klases st.
5. Angļu val.
6. Mājt. un tehnol.
7. Mājt. un tehnol.

7.klase

1. Bioloģija
2. Mājt. un tehnol.
3. Mājt. un tehnol.
4. Ģeogrāfija
5. Sports
6. Angļu val.

8.klase

1. Angļu val.
2. Mājt. un tehnol.
3. Mājt. un tehnol.
4. Bioloģija
5. Latviešu val.
6. Ģeogrāfija

9.klase

1. Pasaules vēst.
2. Angļu val.
3. Ģeogrāfija
4. Literatūra
5. Bioloģija
6. -
7. SportsSkolā nav:  K.Siliņa-Ivancova


pirmdiena, 2019. gada 16. septembrisStundu izmaiņas 17.09.2019.

6.klase

1. -
2. Krievu val.
3. Latviešu val.
4. Pasaules vēst.
5. Pasaules vēst.
6. Angļu val.
7.klase

1. Latviešu val.
2. Pasaules vēst.
3. Krievu val.
4. Krievu val.
5. Literatūra
6.-
8.klase

1. Ķīmija
2. Ķīmija
3. Pasaules vēst.
4. -
5. Krievu val.
6. Literatūra
7. Latviešu val.

Skolā nav:  K.Siliņa-Ivancovasvētdiena, 2019. gada 15. septembris


Stundu izmaiņas 16.09.2019.

3.klase

1. Latviešu val.
2. Latviešu val.
3. Sociālās zin.
4. Klases stunda
5.Sports


6.klase

1. Angļu val.
2. Inf.- 1.gr./ - 2.gr.
3. – 2.gr./ Inf.-1.gr.
4. Sports
5. Latviešu val.
6. Dabaszinības
7.klase

1. -
2. Angļu val.
3.Pasaules vēst.
2. Informātika
3. Bioloģija
4. Latviešu val.
5. Literatūra
8.klase

1. Pasaules vēst.
2. Bioloģija
3. Literatūra
4. Angļu val.
5. -
6. Sports
9.klase

1. Latviešu val.
2. Pasaules vēst.
3. Sports
4. Bioloģija
5. Sociālās zin.
6. -
7. Angļu val.
8. Klases stundaSkolā nav:  K.Siliņa-Ivancova