ceturtdiena, 2020. gada 3. septembris

Stundu saraksts 4. septembrī

Stundu saraksts piektdien, 4. septembrī


6. klase


 1. Mūzika

 2. Matemātika

 3. -

 4. Latviešu v.

 5. Matemātika

 6. Vizuālā m.

 7. Sports

7. klase


 1. Matemātika

 2. -

 3. Ģeogrāfija

 4. Ģeogrāfija

 5. Vizuālā m.

 6. Vizuālā m.

8. klase


 1. Sociālās z.

 2. Sports

 3. Mājturība 

 4. Mājturība

 5. -

 6. Matemātika

 7. Mūzika

9. klase


 1. -

 2. Sports

 3. Mājturība

 4. Mājturība

 5. Latviešu v.

 6. Literatūra


Skolā nav N. Krempoha.


trešdiena, 2020. gada 11. martsStundu izmaiņas 12.03.2020.

1.klase

1. Latviešu val. (I.I.)
2. Matemātika (I.I.)
3. Dabaszin. (I.I.)
4. Ētika (I.I.)
3.klase

1. Mūzika
2. Angļu val.
3. Ētika (I.E.)
4. Angļu val.
8.klase

1. Angļu val.
2. Mūzika
3. Sports
4. Ģeogrāfija
5.Literatūra
9.klase

1. Ģeogrāfija
2. Latviešu val.
3. Angļu val.
4. Literatūra
5. Mūzika
6. Viz.m.
7.-
8.-

*6.klasei 7.stunda: Klases stunda

Skolā nav skolotāji: B.Kokle, A.Blumfelde
otrdiena, 2020. gada 10. marts


Stundu izmaiņas 11.03.2020.


2.klase

1. Latviešu val.
2. Matemātika
3. Sports
4. Viz.m. (K.V.)
5. -
3.klase

1. Sports
2. Angļu val.
3. Soc.zin. (V.K.)
4. Latviešu val. (I.I.)
5. -

6.klasei nenotiek klases stunda!

Skolā nav skolotāji: B.Kokle, T.Bāliņa (pēc 2.st.), K.Ostrovska

pirmdiena, 2020. gada 9. martsStundu izmaiņas  10.03.2020.


3.klase

1. Mūzika
2. Matemātika (I.I.)
3. Dabaszin. (I.I.)
4. Latviešu val. (I.I.)
5. Angļu val.


Skolā nav skolotāji:  B.Kokle

svētdiena, 2020. gada 8. marts


Stundu izmaiņas 09.03.2020.

No 09.03.2020. spēkā ir jauns stundu saraksts! Lūdzu sekot informācijai skolas mājas lapā un e-klases dienasgrāmatas sadaļā!

3.klase

1. Matemātika (I.I.)
2. Latviešu val. (I.I.)
3. Sports
4. Viz.m. (I.I.)
5. Viz.m. (I.I.)
5.klase

1. Sports
2. -
3. Latviešu val.
4. Dabaszinības
5. Sociālās zin.
7.klase

1. Angļu val.
2. Bioloģija
3. -
4. Latvijas vēst.
5. Angļu val.
6. Latviešu val.


Skolā nav skolotāji: Z.Rozenvalds, B.Kokle