trešdiena, 2019. gada 20. novembris


Stundu izmaiņas 21.11.2019.

2.klase

1. Latv.val.
2. Matemātika
3. Dabaszin.
4. Angļu val. (T.B.)
5. Sports  

3.klase

1. Latv.val.
2. Matemātika (I.I.)
3. Mājturība
4. Angļu val. (B.K.)

4.klase

1. Sports
2. Latviešu val.
3. Angļu val. (V.K.)
4. Matemātika
5. Soc.zin.
6. Mājturība
5.klase

1. Soc.zin.
2. Latviešu val.
3. Matemātika
4. Vizuālā māksla
5. Mūzika7.klase

1. Latviešu val.
2. Matemātika (I.D.)
3. Ģeogrāfija
4. Sports
5. Klases st.


8.klase

1. Mūzika
2. Ģeogrāfija
3. Sports
4. Soc.zin.
5. Matemātika (I.D.)
6. Lekcija par reproduktīvo veselību
7. Lekcija par reproduktīvo veselību
9.klase

 1. Matemātika (I.D.) 
 2. Mūzika
 3. Vizuālā māksla
 4. Latviešu val.
 5. Literatūra


Skolā nav: K.Siliņa-Ivancova,  I.Liepa,  N.Kļaviņš


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru