trešdiena, 2019. gada 18. decembris


Ziemassvētku stundu saraksts 19.12.2019.
Stunda
5.klase
6.klase
7.klase
8.klase
9.klase
1.
 Sports
Angļu val
Mūzika
Sociālās zin.
Latviešu val.
2.
Latviešu val.
Sports
Angļu val
Mūzika
Sociālās zin.
3.
Sociālās zin.
Latviešu val.
 Sports
Angļu val
Mūzika
4.
Mūzika
Sociālās zin.
Latviešu val.
Sports
Angļu  val
5.
Angļu val
 Mūzika
Sociālās zin.
Latviešu val.
Sports
6.
Viz.m.
-
Klases st.
Fizika
Klases st.
7.

Viz.m.


Fizika
8.
Fizika


otrdiena, 2019. gada 17. decembris


Stundu izmaiņas 18.12.2019.

1.klase

1. Latv. val.
2. Matemātika
3. Viz.m.
4. Sports
5. Viz.m.
3.klase

1. Sports
2. Matemātika (I.I.)
3. Latv. val.
4. Dabaszin.
5. Ētika
4.klase

1. Latv. val.
2. Sports
3. Angļu val.
4. Matemātika.
5. Dabaszin.
5.klase

1. Latv. val.
2. –
3. Latv. val.
4. Mājturība zēniem (meitenēm-nenotiek)
5. Sports- virves vilkšanas sacensības (5.-9.kl.)
6. Sports
6.klase

1. Matemātika (I.I.)
2. Literatūra
3. Klases st.
4. Angļu val.
5. Sports- virves vilkšanas sacensības (5.-9.kl.)
6. Mājturība zēniem (meitenēm-nenotiek)
7. Mājturība zēniem (meitenēm-nenotiek)
7.klase

1. Angļu val.
2. Mājturība zēniem (meitenēm-nenotiek)
3. Mājturība zēniem (meitenēm-nenotiek)
4. Ģeogrāfija*
5. Sports- virves vilkšanas sacensības (5.-9.kl.)

8.klase

1. Karjeras stunda-datorklasē
2. Mājturība zēniem (meitenēm-nenotiek)
3. Mājturība zēniem (meitenēm-nenotiek)
4. Ģeogrāfija*
5. Sports- virves vilkšanas sacensības (5.-9.kl.)
6. Latv.val.

9.klase

1. Latv. vēst.
2. Angļu val.
3. Ģeogrāfija
4. Literatūra
5. Sports- virves vilkšanas sacensības (5.-9.kl.)
6. Soc.zin.Skolā nav:  K.Siliņa-Ivancova, K.Veide, I.Freimanepirmdiena, 2019. gada 16. decembris


Stundu izmaiņas 17.12.2019.

3.klase

1. Angļu val.
2. Matemātika (I.I.)
3. Mūzika
4. Latv.val. (V.K.)

5.klase

1. Angļu val.
2. Matemātika
3. Matemātika
4. -
5. Klases st. (*zēni-pie sociālā pedagoga)
6.klase

1. Krievu val. 
2. Matemātika (I.I.)
3. Angļu val.
4. Latvijas vēst.
5. Latvijas vēst.
7.klase

1. -
2. Latvijas vēst.
3. Krievu val.
4. Krievu val.
5. Matemātika (I.D.)

8.klase

1. Ķīmija
2. Ķīmija
3. Latvijas vēst.
4. Matemātika (I.D.)
5. Krievu val.

9.klase

1. -
2. Krievu val.
3. Ķīmija
4. Ķīmija
5. Mājtur.meitenēm (zēniem-nenotiek)
6.  Mājtur.meitenēm (zēniem-nenotiek)


Skolā nav: K.Siliņa-Ivancova, I.Pitkēviča, Z.Rozenvaldssestdiena, 2019. gada 14. decembris


Stundu izmaiņas 16.12.2019.

3.klase

1. Latv.val.
2. Latv.val.
3. Sociālās zin.
4. Matemātika  (I.I.)
5. Sports
5.klase

1. Sports
2. Matemātika
3. Angļu val.
4. Literatūra
5. Informātika

6.klase

1. Angļu val.
2. Inf./ Matemātika (I.I.)
3. Matemātika (I.I.) / Inf.
4. Sports
5. Latviešu val.

7.klase

1.Matemātika  (I.D.)
2. Angļu val.
3. Latvijas vēst.
4. Informātika
5. - 
6. Latviešu val.
7. Literatūra
8.klase

1. Latvijas vēst.
2. -
3. Literatūra
4. Angļu val.
5. Matemātika (I.D.)
6. Sports
9.klase

1. Latviešu val.
2. Latvijas vēst.
3. Sports
4. -
5. Sociālās zin.
6. Matemātika (I.D.)
7. Angļu val.
8. Klases stunda

Skolā nav:  K.Siliņa-Ivancova, K.Veide


ceturtdiena, 2019. gada 12. decembris


Stundu izmaiņas 13.12.2019.

2.klase

1. Latv.val.
2. Matemātika
3. Dabaszin.
4. Mājtur
5. Mūzika

5.klase

1. Latv.val.
2. Matemātika
3. Matemātika*
4. Sports
6.klase

1. -
2. Latv.val.
3. Krievu val.
4. Mūzika

7.klase

1. Soc.zin.
2. -
3. Mūzika
4. Viz.m.
5. Krievu val.
6. Sports
8.klase

1. Sports
2. Angļu val.
3. -
4. Krievu val.
5. Viz.m.
6. Krievu val.
9.klase

1. Krievu val.
2. Krievu val.
3. –
4. Matemātika (I.D.)
5. Sports


Skolā nav:  K.Siliņa-Ivancova, I.Pitkēviča (pēc 2.st.), I.Eidaka

*tikai šajā dienā