trešdiena, 2019. gada 4. decembris


Stundu izmaiņas  05.12.2019.

2.klase

1. Latv.val.
2. Matemātika
3. Dabaszin
4. Sports

3.klase

1. Latv.val. (V.K.)
2. Matemātika (I.I.)
3. Mājturība (K.O.)
4. Bibliotekārā stunda
4.klase

1. Sports
2. Latv.val.
3. Angļu val. (V.K.)
4. Matemātika
5. Soc.zin.
6. Mājturība
5.klase

1. Matemātika (patstāv.darbs)
2. Latv.val.
3. Mūzika
4. Viz.m.
5. Soc.zin.
6.klase

1. Matemātika (I.I.).
2. Sports
3. Latv.val.
4. Mūzika
5. Viz.m.
6. Literatūra
7. Soc.zin.
7.klase

1. Latv.val.
2. Matemātika (patstāv. darbs)
3. Ģeogrāfija
4. -
5. Sports
6. Klases st.
8.klase

1. Mūzika
2. Ģeogrāfija
3. Sports
4. Soc.zin.
5. Fizika
6. Fizika
7. Matemātika (D.P.)

9.klase

1. -
2. Mūzika
3. Matemātika (www.uzdevumi.lv-datorklasē)
4. Latv.val.
5. Literatūra
6. Viz.m.
7. Fizika
8. Fizika

Skolā nav:  K.Siliņa-Ivancova, I.Liepa, I.Davidsone


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru