ceturtdiena, 2020. gada 30. janvāris


Stundu izmaiņas 31.01.2020.5.klase

1. Soc.zin.
2. Sports
3. Angļu val.
4. Mūzika
5. Latviešu v.
6. –
7. Pretmobinga nodarbība (vada 9.kl.skol.) *
8. Pretmobinga nodarbība (vada 9.kl. skol.) *

*310.kab.-zēni
*314.kab.-meitenes
7.klase

1. Angļu val.
2. Literatūra
3. Mūzika
4. -
5. Krievu val.
6. Sports

8.klase

1. Ķīmija
2. Ķīmija
3. Latviešu v.
4. Krievu val.
5. -
6. Krievu val.
9.klase

1. Krievu val.
2. Krievu val.
3. Ķīmija
4. Ķīmija
5. Sports
6. Klases stunda
7. Pretmobinga nodarbība pie 5.klases*
8. Pretmobinga nodarbība pie 5.klases*

*310.kab.-zēni
*314.kab.-meitenes 

Skolā nav skolotāji: D.Veģe


trešdiena, 2020. gada 29. janvāris


Stundu izmaiņas 30.01.2020.

5.klase

1. Matemātika
2. Latviešu v.
3. Mūzika
4. -
5. Sports
6. -
6.klase

1. Matemātika
2. Matemātika
3. Latviešu v.
4. Matemātika
5. –
6. Mūzika
7.klase

1. Latviešu v.
2. -
3. Matemātika
4. Sports
5. Matemātika
6. Matemātika

8.klase

1. Mūzika
2. Angļu val.
3. Sports
4. –
5. Fizika
6. Fizika
9.klase

1. Angļu val.
2. Mūzika
3. Patstāvīgs darbs datorklasē (Latvijas vēst.www.uzdevumi.lv)
4. Latviešu v.
5. Literatūra
6. -
7. Fizika
8. Fizika


Skolā nav skolotāji: K.Siliņa-Ivancova, I.Eidaka, K.Veide, D.Veģe

otrdiena, 2020. gada 28. janvāris


Stundu izmaiņas 29.01.2020.

5.klase

1. -
2. Matemātika
3. Latviešu v.
4. Mājturība
5. Mājturība
6. Literatūra
6.klase

1. Angļu v.
2. Latviešu v.
3. –
4. Sports
5. –
6. Mājturība
7. Karjeras nodarbība

7.klase

1. -
2. -
3. Angļu v.
4. Latviešu v.
5. Literatūra
6. -
7. Sports*
8. Karjeras nodarbība
8.klase

1. Latviešu v.
2. -
3. Matemātika
4. Matemātika
5. Sports
6. –
7. Matemātika
8. Matemātika

9.klase

1. Matemātika
2. Matemātika
3. Patstāvīgs darbs datorklasē (Latvijas vēst.)
4. Patstāvīgs darbs datorklasē (Latvijas vēst.)
5. Matemātika
6. Matemātika


Skolā nav skolotāji: K.Siliņa-Ivancova, I.Eidaka, K.Veide

pirmdiena, 2020. gada 27. janvāris


Stundu izmaiņas 28.01.2020.

5.klase

1. Latviešu val.
2. Angļu v.
3. Matemātika
4. Matemātika
5. Klases st.
6.klase

1. Angļu v.
2. Matem./Inform.
3. Inform./Matem.
4. Matemātika
5. Krievu val.
7.klase

1. Matemātika
2. Krievu v.
3. Krievu v.
4. -
5. Matemātika
6. Matemātika
7. Mājturība
8. Mājturība
8.klase

1. Literatūra
2. -
3. -
4. Krievu v.
5. Angļu v.
6. Matemātika
7. Mājturība
8. Mājturība

9.klase

1. Krievu v.
2. Latviešu v. (patstāv.darbs)
3. Latvijas vēst.(bibliotēka-filma)
4. Latvijas vēst. .(bibliotēka-filma)
5. Mājturība
6. Mājturība
7. Angļu v.
8. Matemātika


svētdiena, 2020. gada 26. janvāris

pirmdien, 27. janvārī


5. klase
1.Sports
2. Matemātika 
3. Dabaszin.
4. Angļu v. 
5. Latviešu v.
6. Informātika
6. klase
1.Latvijas vēst.
(d. l.)
2. Latviešu v.
3. Angļu v.
4. Sports
5. Dabaszin.
6. Literatūra
7. klase
1.Angļu v.
2. Bioloģija
3. Latvijas vēst.
(d. l.)
4. Latviešu v.
5. Informātika
8. klase
1.Bioloģija
2. Angļu v.
3. Literatūra
4. Latvijas vēst.
(d. l.)
5. Klases st.
6. Sports
7. Latviešu v.
9. klase
1.Latviešu v.
2. Latvijas vēst.
( eksām. d.)
3. Sports
4. Bioloģija
5. -
6. Angļu v.
7. Latv.v./sports


Skolā nav: K. Siliņa-Ivancova, I. Eidaka.

ceturtdiena, 2020. gada 23. janvāris

piektdien, 24. janvārī


5. klase
1.-
2. Sports
3. Angļu v.
4. Mūzika
5. Latviešu v.
6. klase
1.Latviešu v.
2. -
3. Krievu v.
4. Literatūra**
5. Mūzika
7. klase
1.Angļu v.
2. Literatūra
3. Mūzika
4. Sports
5. Krievu v.
6. -
8. klase
1.-
2. Krievu v.**
3. Latviešu v.
4. Krievu v.
5. -
9. klase
1.Krievu v.
2. Krievu v.**
3.Sports
4. Klases st.** -
5. -


Skolā nav: K. Siliņa-Ivancova, I. Davidsone, M. Liniņš, I. Eidaka, D.Veģe