svētdiena, 2020. gada 19. janvāris

pirmdien, 20. janvārī


5. klase
1.Sports
2. Matemātika (I.I.)
3. Dabaszin.
4. Angļu v. 
5. Latviešu v.
6. Informātika
6. klase
1.Latvijas vēst.
(darba lapa)
2. Latviešu v.
3. Angļu v.
4. Sports
5. Dabaszin.
6. Literatūra
7. klase
1.Angļu v.
2. Bioloģija
3. Latvijas vēst.
(darba lapa)
4. Latviešu v.
5. Informātika
8. klase
1.Bioloģija
2. Angļu v.
3. Literatūra
4. Latvijas vēst.
(darba lapa)
5. Klases st.
6. Sports
7. Latviešu v.
9. klase
1.Latviešu v.
2. Latvijas vēst.
(darba lapa, eksām. d.)
3. Sports
4. Bioloģija
5. Karjeras nod.
6. Angļu v.
7. Latv.v./sports
9. klasei 
no plkst. 12:00 līdz 13:00 
nodarbība “Tava karjeras izvēle ”

Skolā nav: K. Siliņa-Ivancova, I. Davidsone, M. Liniņš, I. Eidaka

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru