pirmdiena, 2020. gada 17. februāris


Stundu izmaiņas 18.02.2020.

3.klase

1. Mūzika
2. Angļu val. (T.B.)
3. Latviešu v.
3. Matemātika
4. Soc.zin.

4.klase

1. Latviešu v.
2. Mūzika
3. Angļu val. (V.K.)
4. Matemātika
5. Dabaszin.
6. Klases st.
5.klase

1. Matemātika
2. -
3. Mūzika
5. -
6. Mājturība
7. Mājturība
6.klase

1. -
2. Matemātika
3. Inf./Matem.
4. Matem./Inf.
5. Mūzika
6. Krievu val.
8.klase

1. Latvijas vēsture
2. -
3. Soc.zin.
4. Krievu val.
5. Latvijas vēsture
6. Klases st.


Skolā nav skolotāji:  I.Liepa, I.Pitkēviča

*9.klase ar klases audz. I.Pitkēviču Karjeras dienas ietvaros apmeklē Jelgavas tehnikumu un Jelgavas Amatu vidusskolu.
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru